Szent László Általános Iskola, Bicske, Hősök tere 5.

Kedves Honlaplátogató!

Isten hozta nálunk, a Szent László Általános Iskolában. Kerüljön beljebb, s ismerkedjen meg közelebbről katolikus nevelési-oktatási intézményünkkel!

„Láncszemek vagyunk, nem szakadhatunk el!” – ez volt egyik gondolata iskolánk alapító plébánosának, Istenben boldogult Tabódy István atyának, s ezt a gondolatot mi jelmondatként visszük tovább. Mit jelent ez számunkra? Legfőképpen azt a pedagógus-pedagógus, pedagógus-diák, pedagógus - szülő, szülő - gyermek közötti szoros együvé tartozást, erős közösséget, mély emberi és szakmai kapcsolatot, amelyre folyamatosan és szilárdan törekszünk napi munkánk során. Ezt a lelki-szellemi és értékközösséget – a láncot – a legfőbb parancs, a szeretet parancsa kovácsolja össze. Szeretet Isten és embertársaink, magyar hazánk, családjaink, egymás és iskolánk tanulóközössége iránt.

Fő célunk, hogy pedagógusok legyünk a szó eredeti értelmében. Olyan „szolgák”, akik a tanítóhoz kísérik a gyermekeket. Ebben a jelentésben rejlik hivatásunk lényege: Kézen fogjuk tanítványainkat, megóvjuk minden veszélytől őket az Út során, és elvezetjük őket a Tanítóhoz, Krisztushoz.

Azt, hogy kik, hol, hogyan, milyen környezetben, légkörben, milyen feltételek között, milyen módszerekkel és eszközökkel, milyen értékek és alapelvek mentén, milyen tanórai és tanuláson kívüli tevékenységek során és milyen eredmények elérésével vezetik az Úton a ránk bízott gyermekeket, megtudhatják, ha betekintve intézményünk életébe alaposabban belelapoznak honlapunkba.

Kellemes, hasznos és eredményes barangolást kívánok minden kedves olvasónak!

Hetényi Anikó
igazgató

 

Kapcsolat

  • Bicske, Hősök tere 5.
  • +36-22/261-333
  • +36-30/656-72-60
  • titkarsag@szlai.hu

Adatvédelmi képviselő

Intézményünk adatvédelmi képviseletét a Sipos Adrienn Ügyvédi Iroda látja el, aki az adatvedelem@szlai.hu e-mail címen érhető el adatkezelést érintő iskolai probléma esetén.

© Copyright Szent László Iskola

Keresés