Szent László Általános Iskola, Bicske, Hősök tere 5.

Részlet a Pedagógiai programból

1.11 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

Tanulói jogviszony jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján jön létre. A felvételről vagy átvételről – a leendő osztályfőnök, és a munkaközösség-vezető véleményének meghallgatása után - az iskola igazgatója dönt.

Magasabb évfolyamra történő jelentkezés korábbi iskolai dokumentumok (pl. ellenőrző, munkafüzetek, üzenő füzet stb.) bemutatásával, valamint a Házirend és az „Etikai Kódex” valamint a Szülői együttműködési nyilatkozat  elfogadásával történik.

A felvételnél:

 • a hitoktatásban való részvételt,
 • a hitéletet, a magatartást,
 • a tanuló és családja életkörülményeit mérlegeljük,
 • ezen kívül tanulmányi szempontok is érvényesíthetők.

Figyelembe kell venni:

 • az osztályok létszámát,
 • a tanult idegen nyelvet,
 • személyi – tárgyi feltételek meglétét (különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén)

A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak.

A jelentkezési lapon kért adatokat elutasított kérelem esetén az iskola megsemmisíti, ill. nem tartja nyilván.

Elfogadott jelentkezés esetén az iskola Befogadó Nyilatkozattal előzetesen értesíti a jelentkező iskoláját az átvételi szándékról, melyet utólag hivatalos nyomtatványon is visszaigazol. A felvételi és átvételi eljárás része a leendő iskolai tanuló adatait tartalmazó tanulói adatlap kitöltése.

Szorgalmi időszakban csak kivételesen, indokolt esetben kerülhet sor átvételre.

1.12 A felvételi eljárás, az első osztályosok beiratkozásának  különös szabályai

A felvétel alapvető szempontja, hogy:

 • a szülő és a gyermek elfogadják keresztény - katolikus szellemiségét, értékrendet,
 • (rendelkezzen keresztlevéllel),
 • elfogadja, az intézmény Házirendjét, Etikai Kódexét, Pedagógiai programját, a Szülői együttműködési nyilatkozatot és nyitott legyen annak   megvalósításában.

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyi igazolványát,
 • ha készült korábban, a nevelési tanácsadó szakvéleményét,
 • megkeresztelt gyermek esetén a keresztlevelet,
 • a TAJ hatósági igazolványt,
 • továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A tanulók felvételénél (átvételénél) kiemelt jelentőségűnek minősül

 • a család keresztény katolikus életvitele,
 • ha a testvér az iskola tanulója (együttműködő szülők esetén),
 • ha a szülő a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott valamely intézmény munkavállalója,
 • óvodai hittanfoglalkozáson vett részt.

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás időpontját az igazgató határozza meg a törvényes keretek között.

A családot és a jelentkező gyermeket esetenként ismerkedő beszélgetésre hívjuk intézményünkbe.

Tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, de a létesítmény helyiségeinek használata, a szociális támogatások igénybevételének feltétele az első tanév megkezdése.

A jelentkezés elutasításáról az igazgató a szülőt (gondviselőt) írásban értesíti.

Kapcsolat

 • Bicske, Hősök tere 5.
 • +36-22/261-333
 • +36-30/656-72-60
 • titkarsag@szlai.hu

Adatvédelmi képviselő

Intézményünk adatvédelmi képviseletét a Sipos Adrienn Ügyvédi Iroda látja el, aki az adatvedelem@szlai.hu e-mail címen érhető el adatkezelést érintő iskolai probléma esetén.

© Copyright Szent László Iskola

Keresés